به دلیل برخی تغییرات آدرس آپلودسنتر و مدیریت محتوای اون تغییر پیدا کرده از طریق مدیریت جهت دریافت یوزر جدید اقدام کنید